شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه
شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه
شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه
شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

شرح پروژه

طراحی و توسعه وب سایت شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

گروه قند خاورمیانه شامل بزرگترین کارخانه تولید شکر از چغندر قند در کشور با ظرفیت ۵,۰۰۰ تن در روز (طرح توسعه ۱۰,۰۰۰ تن در روز)، کارخانه الکل سازی قند خاورمیانه(طرح در حال اجرا)، شرکت توسعه کشاورزی قند خاورمیانه و شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه می‌باشد که در طول زنجیره ارزش کشت تا توزیع فرآورده‌های چغندر قند فعالیت می‌نمایند. این شرکت از باسابقه‌ترین و بزرگترین کارخانه‌های تولید شکر از چغندر قند در کشور است که در حد فاصل شهرهای شوش – دزفول در استان خوزستان و در مساحتی بالغ بر ۱۲۴ هکتار تأسیس شده است.

طراحی و توسعه وب سایت درمانگاه شبانه روزی دکتر فروزان